Σοφά Λόγια...

Ο δρόμος είναι μακρύς με δασκαλέματα, σύντομος και αποτελεσματικός με παραδείγματα.

Σενέκας ο νεότερος

 

 

Διαδικτυακά Μαθήματα στην Πληροφορική

 

Αγαπητοί μαθητές και αγαπητές  μαθήτριες

σε συνέχεια της αποστολής εργασιών στην Πληροφορική, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κρίθηκε απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί και η ιστοσελίδα του σχολείου μας για την ανάρτηση μαθησιακού υλικού, ώστε να το επεξεργαστούν και όσοι/όσες τυχόν δεν κατάφεραν να το αποκτήσουν με τον προηγούμενο τρόπο. 

Πληροφορική_Α_Γυμν_ΕΡΓΑΣΙΑ_1 

Πληροφορική_Β_Γυμν_ΕΡΓΑΣΙΑ_1

Πληροφορική_Γ_Γυμν_ΕΡΓΑΣΙΑ_1

 

Για τις ανάγκες υλοποίησης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ακολουθούν δύο σύνδεσμοι από όπου μπορείτε να κατεβάσετε οδηγίες που έχει δημιουργήσει ο καθηγητής Πληροφορικής κος Νίκος Καλύβας.

Οδηγός  για τη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω Webex:

 webex_ΟΔΗΓΟΣ_ΜΑΘΗΤΗ_(ΝΚ):

 Οδηγός  για την ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευσης  e-class:

 e-class_ΟΔΗΓΟΣ_ΜΑΘΗΤΗ_(ΝΚ)

e-class_Video_(NK)

Αποστολή εργασιών από μαθητές/τριες στο e-class:

e-class_αποστολή_εργασιών

 

 

Σύνδεση Διαχειριστή