Μαθηματικό Εργαστήριο στην Τριγωνομετρία

Γράφτηκε από τον/την Super User

Την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, το προγραμματισμένο μάθημα της Τριγωνομετρίας για τα τρία τμήματα της Β΄ Τάξης άλλαξε τόπο. Αντί της αίθουσας των Μαθηματικών μεταφερθήκαμε το προαύλιο. Το είχαμε προγραμματίσει από την προηγούμενη εβδομάδα με την προϋπόθεση ότι ο καιρός θα το επέτρεπε.

Εκτυπώσαμε τα φύλλα εργασίας. Φωτοτυπήσαμε τον τριγωνομετρικό πίνακα,  κατασκευάσαμε ένα αστρολάβο χρησιμοποιώντας ένα παλιό ξύλινο μοιρογνωμόνιο και μόλις χτύπησε το κουδούνι κατευθυνθήκαμε προς το προαύλιο.  Κάθε τμήμα χωρίστηκε σε πέντε ομάδες. Κάθε ομάδα ανέλαβε με τη βοήθεια του αστρολάβου και μιας μετροταινίας,  να αξιοποιήσει αυτά που ήδη ήξερε για την εφαπτομένη οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου και να υπολογίσει το ύψος ενός από τα κτήρια (σχολείο, γυμναστήριο) ή ενός από τα δένδρα του σχολικού κήπου.

Στόχοι του εργαστηρίου ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις έννοιες απόσταση από αντικείμενο και γωνία ύψους, να αποκτήσουν δεξιότητες σχετικά με τη μέτρηση και τη στόχευση και να βιώσουν σε πραγματικές συνθήκες  μια ολοκληρωμένη μέτρηση αξιοποιώντας μηχανικά μέσα. Επιπλέον στόχος ήταν να φανεί το πως η εφαπτομένη  μιας γωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξ αποστάσεως μέτρηση του ύψους ενός αντικειμένου. Η ενεργός συμμετοχή και δραστηριοποίηση όλων έδειξε ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν!

                                                                                              Ι. Σβώλης

Σύνδεση Διαχειριστή