Έκδοση Απολυτηρίων Τίτλων Σπουδών

Γράφτηκε από τον/την Super User

 

ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΤΗΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ  ΘΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ υπ. αριθμ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 Υ.Α (ΦΕΚ 2005/31-5-2019), Η ΟΠΟΙΑ ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ: "Στοιχεία που δεν αναγράφονται στις ταυτότητες ή στα  πιστοποιητικά γέννησης δεν καταχωρίζονται στα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα, εκτός αν δηλώνονται με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α' 75) των γονέων ή του/των κηδεμόνα/ων του/της μαθητή/τριας", (άρθρο 11, παράγ. 3).

 

Από τη Διεύθυνση

 

 

 

Σύνδεση Διαχειριστή